Tài khoản giao dịch

Ngân hàng Tên tài khoản Số tài khoản Chi Nhánh
BIDV Trà Văn Năm 17710000055105 BIDV CN Trường Sơn
BIDV Trà Văn Năm 61510000372968 BIDV Ninh Thuận